SHAN SA - HẢI YẾN (TRÍCH DỊCH)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Sáng tác

TTCT - Gã chiến binh dựng trại cách tôi 100 bước chân hoặc hơn. Hắn ta nhóm lửa và ăn tối. Tôi lấy từ trong chiếc túi nhỏ một vài mẩu bánh mì khô và ngồi gặm rồi nằm trên bãi cỏ tay nắm chặt thanh gươm. Tôi nhắm mắt nhưng tai thì vẫn nghe ngóng, trông chừng cử động của kẻ thù.