TẤN VỊNH - HUỲNH VĂN MỸ

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Văn hóa

TTCT - Hình tượng con rồng được người Cơ Tu thể hiện đầy biến hóa, sinh động qua các tác phẩm điêu khắc, vẽ, dệt thêu ở khắp bản làng. Rồng Cơ Tu còn là khát vọng vươn tới của những con người sống giữa đại ngàn Trường Sơn.