THẾ PHONG

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Công nghệ

TTCT - Dù chưa đủ bằng chứng khoa học để đi đến kết luận rõ ràng về ảnh hưởng của trò chơi điện tử bạo lực lên hành vi con người, những vụ án thương tâm trong đó chính kẻ thủ ác thừa nhận bắt chước những gì được thấy trong game là bài học đau lòng mà không nhà quản lý nào muốn lặp lại.