THIÊN ĐIỂU

Tác giả

Tổng số bài viết : 92 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

17 họa sĩ tham gia dự án tranh Phụ nữ đọc sách đều có chung điểm nhìn này, từ nhiều góc. Dự án đang triển lãm thành quả tại The Muse Artspace (47 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tới ngày 2-10.

Live concert ‘Đỗ Bảo & Friends | Một mình bao la’ sẽ được tổ chức ở cả Hà Nội và TP.HCM và lần này Đỗ Bảo nhất quyết mang concert vào TP.HCM trước, như một cách để anh sửa lỗi với khán giả ở thành phố anh từng lỡ hẹn.