THIÊN ĐIỂU

Tác giả

Tổng số bài viết : 140 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Xmas concert 2023 - một đêm nhạc Giáng sinh hướng tới đối tượng khán giả gen Z nhưng dàn nghệ sĩ lại gồm những cái tên của dòng nhạc không phải là rất trẻ trung như Hồ Ngọc Hà, Nguyên Hà, Phương Phương Thảo…