THS TRẦN ĐÌNH DUY 
(VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN Á CHÂU)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

TTCT - Hiện nay, nếu có một cuộc khảo sát xã hội về tăng tuổi nghỉ hưu thì tôi nghĩ tỉ lệ ủng hộ chủ trương này sẽ không cao. Thành phần ủng hộ tăng tuổi nghỉ hưu thường là các nhóm cán bộ có chức vụ, còn lại đa số người lao động sẽ không ủng hộ.