TRẦN HUYỀN TRANG

Tác giả

Tổng số bài viết : 5 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Sau ba năm ba mất, phải đến cái Tết này, đám con cháu trong nhà mới thấy lại nụ cười 'vui như Tết' của má. Chắc có lẽ nhờ nhà mới có con dâu.

Sau này, tôi nhất định sẽ cất lại một mái nhà trên bến sông xưa ấy. Một mái nhà chỉ vừa đủ để che mưa nắng nhưng vô cùng hào sảng tặng lại tôi một khoảng trời thơ ấu xa xôi.