TRẦN VĂN CHÁNH

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Mùa xuân biểu thị niềm vui, hạnh phúc, sự sinh sôi, nảy nở và đổi mới của muôn loài sinh vật. Nhưng từ xưa tới nay, càng đến gần dịp lễ tết bao nhiêu thì các loài động vật lại càng đau khổ bấy nhiêu vì bị gia tăng tàn sát hàng loạt để phục vụ cho cái bao tử con người.

Bạn đọc

TTCT - Theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, năm học này, nhiều nơi bắt đầu chính thức dạy tiếng Anh lớp 3 và triển khai thí điểm đối với lớp 4, lớp 6. Nhưng xem ra cần cân nhắc lợi, hại của một chương trình thoạt đầu nghe rất hữu ích này.