TRƯỜNG TRUNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 546 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TRƯỜNG TRUNG

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online bên lề họp báo khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2, đạo diễn Leon Quang Lê nói anh rất bực bội mỗi lần đọc bình luận hoặc nghe những người Việt nói: ‘Ôi phim Việt Nam à? Xem làm gì”.