TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THỊ KIM HÒA

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Truyện ngắn

TTCT- .... Sau lưng nó, con Thoảng liên tục chắp chắp miệng, tôi cảm giác nó đang nuốt ừng ực nước miếng. Tiếng bụng Thoảng giờ phải ngang tiếng trống.- "Rồi các em sẽ có nhiều bánh, kẹo, sữa uống...", Giọng thầy hiệu trưởng trên micro làm tiếng trống vỡ òng ọc từ đầu đến cuối dãy hàng ....