TS BÙI LÊ MINH 
(VIỆN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CAO NTT, ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Cửa sổ khoa học

TTCT - Giải thưởng khoa học danh giá Nobel ngành hóa học năm 2018 đã vinh danh ba nhà khoa học Frances H. Arnold, George P. Smith, Gregory P. Winter với cống hiến trong vai trò khởi xướng phương pháp tiến hóa định hướng (directed evolution) để tạo ra những loại enzyme, peptide và kháng thể có đặc tính tốt hơn.