TS GIÁP VĂN DƯƠNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 9 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Điều gì thúc đẩy một người đầu tư cho một cơ sở giáo dục, ngồi lên người một em bé 5 tuổi, để nhét quýt vào miệng, bắt phải ăn?

TTCT - Giải Nobel vật lý năm nay đã gọi tên Peter Higgs (sinh năm 1929, người Anh, hiện là giáo sư danh dự tại ĐH Edinburgh, Anh) và François Englert (sinh năm 1932, người Bỉ, hiện là giáo sư danh dự tại ĐH Libre de Bruxelles, Bỉ) cho “khám phá lý thuyết về cơ chế tìm hiểu nguồn gốc khối lượng của các hạt hạ nguyên tử, được xác nhận gần đây bởi việc tìm ra một hạt cơ bản đã được tiên đoán trước, trong các thực nghiệm của nhóm ATLAS và CMS tại máy gia tốc hạt lớn ở CERN”.

Bạn đọc

TTCT - Thời gian gần đây, nhiều nước châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc... đã tiến hành hoặc kêu gọi cải cách giáo dục với lý do cần nâng cao tính sáng tạo của học sinh châu Á nhằm cạnh tranh với học sinh Âu - Mỹ trong thời đại của kinh tế tri thức.