TS TRƯƠNG VĂN TÂN 
(ĐẠI HỌC ADELAIDE (ÚC), CHUYÊN GIA 
NGHIÊN CỨU VỀ VẬT LIỆU NANO VÀ POLYMER)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Cửa sổ khoa học

TTCT- Công trình thiết kế và chế tạo động cơ phân tử (động cơ nano) của các giáo sư Jean-Pierre Sauvage (Đại học Strasbourg, Pháp), J. Fraser Stoddart (Đại học Northwestern, Hoa Kỳ) và Bernard L. Feringa (Đại học Groningen, Hà Lan) vừa đoạt giải Nobel hóa học năm 2016. Đó là công trình được vinh danh vì đã đóng góp vào sự thu nhỏ động cơ đến mức phân tử và đưa ngành hóa học lên một tầm cao mới.