TS VŨ THỊ PHƯƠNG ANH

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Quy định mới về bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) tại các trường đại học đang gây sự chú ý của dư luận, đặc biệt là giới đại học. Có khá nhiều lời khen, nhưng tiếng chê cũng không ít. Liệu quy định mới có đem lại những thay đổi tích cực cho bộ mặt giáo dục đại học của Việt Nam?