TVO

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

  • TVO
  • 12/07/2015

TTO - Trong khuôn khổ chương trình Tháng ba biên giới, tôi có dịp trở về Hà Giang, mảnh đất cực bắc của Tổ quốc. Trong suốt chặng đường 300 km từ Hà Nội về Hà Giang là cảm xúc vừa quen, vừa lạ… của thiên nhiên, của con người.