VƯƠNG HẢI NAM

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Hồ sơ

TTCT - Không chỉ đem đến nụ cười cho hơn 30.000 trẻ em dị tật bẩm sinh môi và hàm ếch ở Việt Nam, ​25 năm qua Operation Smile đã làm cho cuộc chiến thật sự kết thúc...