V.V.TUÂN

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTO - Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp phát sóng chương trình Bản tin 141, chương trình chuyên biệt về an ninh, trật tự.