VỸ ANH

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - LTS: Phản hồi bài “Chạy khỏi Facebook” (xem TTCT số đề ra ngày 27-10) là ý kiến của hai độc giả giải thích vì sao họ từng tạm khóa và cái nhìn hiện nay của họ về mạng xã hội này.

TTCT - Có những quyển sách không dành cho người khác mà là để tác giả giải tỏa những tâm tư, mất mát riêng mình. Nhưng rồi tác phẩm trở nên phổ quát vì nó hoàn toàn độc đáo và riêng tư. Đó là trường hợp đối với The Invention of Solitude (*) của nhà văn Mỹ Paul Auster.