YẾN PHỤNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - Diễn đàn “Dạy giới tính cho con” trên TTCT xin được khép lại với nhiều điều thú vị. Đầu tiên là những đề tài được bàn ở đây không hề mới nhưng lại được nói ra thoải mái, cởi mở và chân thành, là cách mà chúng tôi hi vọng những cuộc thảo luận sắp tới với người trẻ sẽ tiếp tục diễn ra.