Tag:

100 triệu năm thực phẩm

TTCT - Trong cuộc trò chuyện online tuần rồi từ Canada với TTCT, Stephen Le - giáo sư thỉnh giảng tại khoa sinh học, Đại học Ottawa (Canada), có tên Việt là Huy - nói về những đúc kết từ hành trình đi tìm thức ăn truyền thống trên khắp thế giới của anh, mà thành quả là cuốn sách 100 triệu năm thực phẩm: Tổ tiên chúng ta đã ăn gì và tại sao điều đó lại quan trọng với chúng ta ngày nay?