Tag:

1.000 nghiên cứu

TTCT - Có lúc nào bạn thắc mắc vì sao các công trình nghiên cứu khoa học, nhất là các phát hiện liên quan đến sức khỏe lúc nói thế này, lúc nói thế khác; các lời khuyên cứ chỏi nhau chan chát về chuyện ăn trứng, uống rượu vang, thưởng thức tách cà phê. Câu chuyện sau đây có thể làm bạn bớt phần ngạc nhiên.