Tag:

1000 USD

Là một doanh nhân gần như vô danh, Andrew Yang có mục tiêu rất to tát: trở thành tổng thống Mỹ. Và ông nhắm tới mục tiêu đó bằng cương lĩnh gây sốc cho một nước Mỹ vốn trước giờ rất ghét các kiểu nhà nước phúc lợi: Yang muốn phát không cho mọi công dân Mỹ, tuổi từ 18-64, 1.000 USD mỗi tháng, không kèm theo bất kỳ điều kiện gì.