Tag:

150 năm báo chí quốc ngữ

Từ khi Gia Định Báo ra đời tại Nam kỳ năm 1865  đến nay vừa tròn 150 năm. Trong khoảng thời gian một thế kỷ rưỡi ấy, báo chí quốc ngữ thực hiện vai trò “thư ký lịch sử” và tham gia quá trình “làm nên lịch sử”  thế nào?