Tag:

50 nghị định

TTCT - Những điều kiện kinh doanh (ĐKKD) vô lý và ban hành trái pháp luật, được xem là “giấy phép con”, phải xóa bỏ nhằm tiếp sức giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh. 50 nghị định sắp được ban hành để con đường kinh doanh được hanh thông, nhưng rất tiếc vẫn chưa “đụng” đến “vấn đề lớn”.