Tag:

Adam Braun

TTCT - Lời hứa về một cây bút chì (The promise of a pencil (*)) kể về hành trình giác ngộ và thực hiện mong muốn, theo đuổi mục đích sống đầy lôi cuốn và quyến rũ của Adam Braun, người bắt đầu từ 25 đôla đến khi xây được hơn 250 trường học dành cho trẻ em nghèo trên toàn thế giới...