Tag:

Alipay

TTCT - Hai đại gia thanh toán di động Alipay và WeChat Pay đang khiến chính các nhà quản lý Trung Quốc phải đau đầu, thì những quốc gia còn lại hẳn cũng phải bắt đầu chuẩn bị đối phó khi cả hai đều có tham vọng thâm nhập nhiều thị trường khác.