Tag:

Andrew Davey

TTCT - Họ là những người nước ngoài “say nắng” Việt Nam vì nhiều lý do khác nhau. Tình yêu đó được diễn đạt theo cách riêng nhưng “không hẹn mà gặp”, họ cùng mang tiếng Việt vào trong các video...