Tag:

Anne Enright

TTCT - Sau nhiều năm, chín người con còn lại từ 12 lần sinh nở của người mẹ trong gia đình Hergaty đã trưởng thành và sống ở nhiều nơi. Cái chết của một người con trai - Liam - đã trở thành lý do không thể né tránh để họ họp mặt trong căn nhà cũ trước khi tất cả lại tứ tán muôn phương.