Tag:

Anti-vaxxer

TTCT - Vaccine COVID-19 chắc chắn sẽ đi vào sử sách như một thành tựu khoa học rực rỡ của loài người. Nhưng chúng ta hãy luôn chuẩn bị đón nhận sự bùng nổ của những điều phi lý, khi mà nhiều người - hoặc muốn phản đối, hoặc muốn phá hoại - đang lan truyền những thông điệp chống lại vaccine.