Tag:

Antonin Scalia

TTCT - Cái chết đột ngột của ông Antonin Scalia để lại chiếc ghế trống sẽ bị tranh giành khốc liệt trong bối cảnh chính trường Mỹ đang phân hóa hơn bao giờ hết.