Tag:

Ao ngỗng vàng

TTCT - “Phụ nữ trong làng muốn mau chóng mẹ tròn con vuông thì người cha của thai nhi ra ao mà lội...”(Trích Hồ sơ di tích Ao ngỗng vàng)