Tag:

App học hành

TTCT - Trong thời đại mọi thứ đều có ứng dụng di động tương ứng thì giáo dục không là ngoại lệ. Đã xuất hiện một lớp cha mẹ sành công nghệ mới, được tiếp cận công nghệ ở tuổi trưởng thành, không bỏ qua việc cho trẻ học qua app.