Tag:

Cuộc kháng cự với các bảng xếp hạng

TTCT - Để hiểu tận gốc rễ tất cả những tranh luận tóe lửa gần đây về chuyện “mua” - “bán” bài báo khoa học, không thể không trở về cội rễ của nó vốn là cuộc đua xếp hạng đại học.

Xếp hạng đại học toàn cầu: những xu hướng mới

TTCT - Việc xếp hạng đại học (ĐH) đã có từ lâu (thực hiện lần đầu tiên trên thế giới từ năm 1870, được biết đến rộng rãi từ năm 1983 với bảng xếp hạng của US News và World Report). Gần đây, các bảng xếp hạng ĐH trở thành một hiện tượng có ảnh hưởng mạnh mẽ, không ngừng gây tranh cãi và cũng không ngừng biến đổi (*).