Tag:

Asiad 2019

TTCT - Câu chuyện nổi đình nổi đám thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong tuần qua là việc Hội đồng Olympic châu Á (OCA) trao quyền đăng cai Asiad 2019 cho Việt Nam. Một sự kiện mà có một nhạc sĩ đã đùa rằng: “Vui sao, nước mắt lại trào”!