Tag:

Bài thi khó

TTCT - Tuần trước, nhất loạt học trò các trường cấp III ở bang Baden-Wuerttemberg (Đức) đã ký vào một thỉnh nguyện thư trực tuyến than phiền về một bài kiểm tra tiếng Anh cuối khóa “quá khó” và “bất công”.