Tag:

Bạn cùng robot

TTCT - Con người thiếu thốn tình thương đến mức phải cần có robot bầu bạn, hay còn lý do gì ẩn đằng sau xu hướng tạo ra “robot xã hội”, những cỗ máy thông minh không nhằm thực hiện những tác vụ lao động sản xuất nặng nề mà là tương tác với loài người?