Tag:

Bạn đồng hành

TTCT - Nhiều công ty, bệnh viện, viện nghiên cứu đang hướng đến việc sử dụng một robot thực tế ảo để giao tiếp với nhân viên từ xa mà không cần dùng đến hệ thống hội nghị truyền hình vốn vô cùng đắt đỏ.