Tag:

Bán dữ liệu

TTCT - Trong thời mà dữ liệu người dùng là mỏ vàng cho các hãng công nghệ, thỉnh thoảng lại có bê bối một tên tuổi nào đó thu thập hoặc sử dụng trái phép chỗ thông tin quý giá này. Cái tên dính xìcăngđan mới nhất lại đặc biệt gây chú ý, bởi nó là một phần mềm lẽ ra phải bảo vệ người dùng, và bởi nó cho thấy từng cú click chuột của ta, dù là vu vơ, cũng vô cùng đáng giá với người cần chúng.