Tag:

Bán quyền công dân

TTCT - Một số quốc gia bán quyền công dân của mình thông qua các “chương trình đầu tư dài hạn” hoặc bán trọn gói. Đối tượng mua? Rất nhiều công dân ở những nước nghèo hơn nhưng có khả năng kinh tế. Số người nộp đơn tăng mạnh thời gian gần đây.

Câu chuyện di dân luôn là vấn đề phức tạp, gây nhức đầu cho nhà quản lý. Một góc nhìn khác về câu chuyện này như hình thức để thu hút nhân tài và tăng thu ngân sách. Nhiều quốc gia đã có chương trình “bán quyền công dân” dưới nhiều hình thức khác nhau.