Tag:

Bán rau xây niềm tin

TTCT - Những người nông dân chuyên nghiệp làm rau sạch thiệt, nhưng không bán được. Thế là có những công dân chuyên nghiệp chìa một cánh tay nối dài từ vườn rau đến bàn ăn. Họ vừa bán rau vừa xây niềm tin.