Tag:

Bằng hoặc hơn

TTCT - Tái định cư (TĐC) là câu chuyện của tất cả các quốc gia trên thế giới, bởi nước nào cũng cần đất đai để làm các công trình công ích. Tuy nhiên để đảm bảo cho người dân có được nơi an cư mới “bằng hoặc tốt hơn” chỗ ở cũ là chuyện không phải đơn giản. Và ở Việt Nam, còn thiếu vắng rất nhiều công cụ để thực thi yêu cầu này.