Tag:

Bạo hành trẻ em

TTCT - Một xã hội mạnh là một xã hội thường xuyên có sự tự vấn lương tâm của mọi công dân và lòng can đảm hành động theo đòi hỏi của trách nhiệm và lương tri. Không ai vô can trong cái chết thương tâm của một đứa trẻ.

TTCT - Với những đánh giá  hệ thống khá đầy đủ về nạn xâm hại tinh dục và bạo hành trẻ em đã sẵn có, thật khó hiểu khi vẫn còn tồn tại sự mơ hồ trong diễn giải pháp luật, lúng túng trong xử lý, chậm trễ trong phòng ngừa.