Tag:

Báo Tết

TTCT - Khoảng rằm tháng chạp, các sạp báo rực rỡ hẳn lên bởi muôn sắc màu bìa báo Tết. Sạp báo lớn nhỏ, cố định hay di động, lề đường hay trong nhà… cũng đều bán ít nhất vài tờ báo Tết, như là một phần không thể thiếu của sạp báo. Nếu như trước đó sạp báo bán bloc lịch và những cuốn tử vi báo hiệu năm mới dương lịch đang đến thì báo Tết ra sạp kéo cái Tết Nguyên đán đến gần hơn với mọi nhà.