Tag:

Bảo tồn di sản

TTCT - Bảo tồn các tòa nhà, địa điểm di sản văn hóa thường xuyên là vấn đề gây tranh cãi trong một xã hội văn minh. 

TTCT - Giữa lúc nhiều di sản Việt lâm vào tình trạng ngán ngẩm khi "bị bảo tồn", tiêu cực liên quan đến kinh phí cộng với sự tệ hại của trình độ mỹ học và chiều sâu văn hóa đang phá dần các di sản gốc, thì vấn đề/sự kiện bảo tồn di sản Chợ Lớn được đặt ra.