KHÁNH PHƯƠNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Festival thơ sớm nhất và duy nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dương là sáng kiến của một nhóm nhà thơ hàng đầu Hàn Quốc và Asean, với tên gọi Korea - Asean Poets Literature Festival (KAPLF), diễn ra lần đầu tiên vào tháng 10-2010 tại Hàn Quốc.