Tag:

Bảo vệ tàu gỗ

TTCT - Đối với ngư dân, dầu rái là sản phẩm bảo vệ vỏ tàu gỗ không thể thay thế, dù ngày nay đã có sơn lót, sơn chống nắng, chống rêu mốc...