Tag:

Bè tre

“Nếu như Tim Severin đi để chứng minh giả thuyết rằng những nhà hàng hải châu Á xưa kia đã đến thăm châu Mỹ thì chúng tôi đi để biết cha ông mình đã tài giỏi như thế nào trong hành trình Nam tiến thiếu thốn xưa kia” - ông Đỗ Nguyên Ái, trưởng nhóm Bè tre, chia sẻ với TTCT sau hải trình dài hơn 1.600km từ Thanh Hóa đến Bến Tre vào tháng 4 vừa qua.