Tag:

Bến

"Anh còn muốn ăn cả em...”. Bến thấy sợ. Chả phải đây là điều cô cảm thấy, đoan đoán là nó sẽ xảy ra sao. Bao lần tưởng tượng, cô đều thấy mình từ chối, thật lịch thiệp, để giữ được thân mà không mất chỗ làm thêm.