Tag:

Ben Howard

TTCT - Trời đổ mưa, cơn mưa rào đầu tiên của mùa ướt át. Bạn đã đi về trong mưa, nước mưa ướt sũng trên tóc, ướt nhẹp quần áo, ướt vào tận trong tim. Lạnh buốt. Có thứ âm nhạc nào có thể xoa dịu lúc này?