Tag:

Bệnh bạch hầu

TTCT - Trong lịch sử, bệnh bạch hầu là một trong những bệnh truyền nhiễm đáng sợ nhất trên thế giới. Bệnh dịch từng xảy ra ở Mỹ và châu Âu với tỉ lệ tử vong lên tới 40%. Bệnh bạch hầu là nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em trước khi có vắcxin phòng bệnh vào đầu thế kỷ 20.