HỒNG VÂN

Tác giả

Tổng số bài viết : 211 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

HỒNG VÂN
Sống khỏe

TTCT - Trong hơn 30 năm qua, thuốc trầm cảm được bệnh nhân và bác sĩ ca ngợi vì giúp nhanh chóng cải thiện tâm trạng ủ rũ và hầu như không có nhược điểm. Song vấn đề là "hầu hết những người đang dùng thuốc chống trầm cảm thật ra không cần chúng".